Dijana Makar

Dijanu Makar, specijalistu strukovnog nutricionista-dijetetičar, je oduvek privlačio nutricionizam, jer smatra da je pravilna i izbalansirana ishrana ključni faktor u očuvanju i unapređenju zdravlja. Više >

Deo je Organic tima od otvaranja Idea Organic radnji, gde je promenila više radnih mesta, a trenutno je na poziciji menadžera, čime je umnogome učestvovala i doprinela razvitku i širenju Organic mreže.

Dijana Makar, specijalista strukovni nutricionista-dijetetičar i menadžer Idea Organic radnje.